Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

9278 b6b6 500
Reposted fromwestwood westwood viapannaniczyja pannaniczyja
5273 10cd 500
I napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów.
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz. Wybełkotał że Cię kocham, że jest tu źle i serio tęsknie.
Reposted fromnataliana nataliana viapannaniczyja pannaniczyja
6685 bfa1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannaniczyja pannaniczyja
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapannaniczyja pannaniczyja
3514 cf85 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannaniczyja pannaniczyja
6191 8da0 500
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viapannaniczyja pannaniczyja
co u ciebie
Reposted frommajkey majkey viapannaniczyja pannaniczyja
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannaniczyja pannaniczyja
9760 554e
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaupinthesky upinthesky
1201 6f83 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaczeresnia czeresnia
2466 d4af 500
Reposted fromkeenmarines keenmarines viaczeresnia czeresnia
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viaczeresnia czeresnia
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viawetryagain wetryagain
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viawetryagain wetryagain
Reposted fromikari ikari viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl