Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

0355 8f4d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawetryagain wetryagain
3039 6f9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaenfermosmentales enfermosmentales
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasatyra satyra
2513 5134
Reposted fromShini Shini viaiamsuperwoman iamsuperwoman
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamsuperwoman iamsuperwoman
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viawetryagain wetryagain
5542 981f
Reposted fromrevalie revalie viamoai moai
4270 aafc
Reposted frommartynkowa martynkowa viamoai moai
Nie jest ważne przecież, co było kiedyś. Ważne, co jest dziś i jak tym pokierować, aby jutro było lepiej.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamoai moai
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Jeśli masz wiarę, potrafisz zobaczyć to, co dla większości pozostaje poza zasięgiem wzorku. Tam, gdzie inni widzą jedynie ciemność, dostrzegasz światło, które dopiero rozbłyśnie.
— Regina Brett
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaenfermosmentales enfermosmentales
5646 e64d
wróć do mnie JA
Reposted fromrawwwr rawwwr viaenfermosmentales enfermosmentales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl