Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
A mogłem, kurwa, spać do oporu. To nie, ambicji się zachciało. Gówniany ten dzień, oj gówniany.
— Michał Juszczyk
6369 9881 500
7611 ba84 500
Reposted fromRowena Rowena viamoai moai
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai

September 25 2019

8241 f321 500
6322 f403 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczeresnia czeresnia
7833 8fbd
Reposted fromhagis hagis viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
0032 56b0 500
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl